FANDOM


Kohachi Shigetaka

Kohachi Shigetaka (重高 小八 Shigetaka Kohachi) (10 May 1895 - 3 July 2005) was a supercentenarian and the oldest male in Japan from 30 July 2004 until his death from pneumonia, aged 110 years, 54 days. Shigetaka was Japan's first male supercentenarian since Yukichi Chuganji, who died over one and a half years before Shigetaka reached supercentenarian status.

External links


Japan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo Nonaka